By 0 Comment
מגדר ניטרלי. כבר לא מגמה, אלא נורמה חדשה הגישה היא כי אנשים יכולים להביע את זהותם החופשית ללא צורך להגדיר באופן ספציפי את היותם גבר או אישה, מדובר בדו משמעות ובבחירה להישאר במגדר ניטרלי. הרצון להביע ולנסח מילים לעתים מתחלף בלבישת בגדים בעלי אמירה מסוימת. כאן מגיעה לידי ביטוי התפיסה המוכרת כי לבושם של אנשים
By 0 Comment
האם עיצוב מודולרי יכול ללמד אותנו לאהוב את הבגדים שלנו לטווח ארוך יותר? חודש אפריל האחרון הציב על המוקד את נושא הקיימות על ידי יום כדור הארץ הבינלאומי. הודגשו הדרכים שבהן בחירות החיים שלנו יכולות להשפיע על העולם הסובב אותנו, ולמרות שזה לא נעים לחשוב, האובססיה שלנו לאופנה (ובמיוחד אופנה מהירה) ממלאת תפקיד משמעותי בזיהום